Archiwum ZIP zabezpieczone hasłem

Jeśli potrzebujesz zabezpieczyć plik hasłem, to najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie skompresowanego pliku hasłem.
Niestety nie zrobisz tego jednym kliknięciem, będziesz nam potrzebny Terminal.
Gdzie go znajdziesz – HDD /Applications/Utilities
Szybko i sprawnie możesz skorzystać ze Spotlight, wciśnij na klawiaturze command+spacja i zacznij pisać Terminal w celu jego szybkiego uruchomienia.
Po uruchomieniu narzędzia Terminal możesz dla ułatwienia otworzyć Finder z otwartą lokalizacją z plikiem roboczym.

Potrzebne komendy:
zip -e -r -j <ścieżka/(nazwa pliku/katalogu po kompresji).zip> <ścieżka/nazwa pliku/(nazwa pliku/katalogu do kompresji)>

objaśnienie parametrów:
-@ read names from stdin
-0 store only
-1 compress faster
-9 compress better
-A adjust self-extracting exe
-c add one-line comments
-d delete entries in zipfile
-D do not add directory entries
-e encrypt
-F fix zipfile (-FF try harder)
-f freshen: only changed files
-h2 show more help
-i include only the following names
-j junk (don’t record) directory names
-J junk zipfile prefix (unzipsfx)
-l convert LF to CR LF (-ll CR LF to LF)
-m move into zipfile (delete OS files)
-n don’t compress these suffixes
-o make zipfile as old as latest entry
-q quiet operation
-r recurse into directories
-T test zipfile integrity
-u update: only changed or new files
-v verbose operation/print version info
-X eXclude eXtra file attributes
-x exclude the following names
-y store symbolic links as the link instead of the referenced file
-z add zipfile comment