Jeśli potrzebujesz zabezpieczyć plik hasłem, to najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie skompresowanego pliku hasłem.
Niestety nie zrobisz tego jednym kliknięciem, będziesz nam potrzebny Terminal.
Gdzie go znajdziesz – HDD /Applications/Utilities
Szybko i sprawnie możesz skorzystać ze Spotlight, wciśnij na klawiaturze command+spacja i zacznij pisać Terminal w celu jego szybkiego uruchomienia.
Po uruchomieniu narzędzia Terminal możesz dla ułatwienia otworzyć Finder z otwartą lokalizacją z plikiem roboczym.

Potrzebne komendy:
zip -e -r -j <ścieżka/(nazwa pliku/katalogu po kompresji).zip> <ścieżka/nazwa pliku/(nazwa pliku/katalogu do kompresji)>

objaśnienie parametrów:
-@ read names from stdin
-0 store only
-1 compress faster
-9 compress better
-A adjust self-extracting exe
-c add one-line comments
-d delete entries in zipfile
-D do not add directory entries
-e encrypt
-F fix zipfile (-FF try harder)
-f freshen: only changed files
-h2 show more help
-i include only the following names
-j junk (don’t record) directory names
-J junk zipfile prefix (unzipsfx)
-l convert LF to CR LF (-ll CR LF to LF)
-m move into zipfile (delete OS files)
-n don’t compress these suffixes
-o make zipfile as old as latest entry
-q quiet operation
-r recurse into directories
-T test zipfile integrity
-u update: only changed or new files
-v verbose operation/print version info
-X eXclude eXtra file attributes
-x exclude the following names
-y store symbolic links as the link instead of the referenced file
-z add zipfile comment